Thợ đào Bitcoin nhỏ lẻ đang 'chết dần chết mòn' Thợ đào Bitcoin nhỏ lẻ đang 'chết dần chết mòn'
Ngay cả với mức giá trên 8.000 USD, rất nhiều thợ mỏ - những người thực hiện những thuật toán phức tạp để tạo ra và thực hiện giao dịch tiền số - đang đối mặt với nguy cơ bị mất lãi và phải từ bỏ.