Diện mạo thành phố Sa Đéc thời Pháp thuộc

Update Dec 05, 2017 06:30 PM

Thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp) đầu thế kỷ 20 là tỉnh lỵ của tỉnh Sa Đéc. Cùng ngắm loạt ảnh Sa Đéc thời Pháp thuộc.
Ảnh: Kienthucnet.vn

Toàn cảnh tỉnh lỵ Sa Đéc thời Pháp thuộc, năm 1934.

Ảnh: Kienthucnet.vn

Con đường ven sông ở trung tâm tỉnh lỵ Sa Đéc.

Ảnh: Kienthucnet.vn

Tòa án tỉnh Sa Đéc, nhìn từ cầu Sắt Quay hay cầu sắt Sa Đéc. 

Ảnh: Kienthucnet.vn

Toàn cảnh cầu sắt Sa Đéc.  

Ảnh: Kienthucnet.vn

Công viên xung quanh Tòa án.  

Ảnh: Kienthucnet.vn

Công viên xung quanh Tòa án. 

Ảnh: Kienthucnet.vn

Bệnh viện Sa Đéc. 

Ảnh: Kienthucnet.vn

Con rạch gần bệnh viện. 

Ảnh: Kienthucnet.vn

Làng xóm ở ngoại vi Sa Đéc. 

Ảnh: Kienthucnet.vn

Kênh rạch xung quanh Sa Đéc. 

Ảnh: Kienthucnet.vn

Cuộc sống trên sông nước.  

Ảnh: Kienthucnet.vn

Một ngôi trường ở Sa Đéc sau giờ tan học. 

Author: Queen (Theo Kiến Thức)


Related news
You may be interested