Lại con mèo
Bỗng nhiên có những ngày "thông minh" đột xuất như vậy.
Mar 17, 2018
Nhận xét
Ừ thì khen này!
Mar 10, 2018
Cũng chịu thôi
Bất cứ điều gì trên thế gian này, cũng đều phải đánh đổi.
Mar 03, 2018
Ba anh đầy tớ
Cái gì tuyệt đối quá cũng khổ!
Feb 24, 2018
Người yêu lý tưởng
Kén cá chọn canh mãi, kết quả lại ra như thế.
Feb 17, 2018
Chung thủy
Ông ăn chả thì bà cũng ăn nem!
Feb 10, 2018
Nhầm nhà
Nhầm lẫn thật tai hại.
Feb 03, 2018
Oái oăm
"Hóa ra, chúng ta cũng có duyên với nhau ghê đấy!"
Jan 27, 2018
Chưa tới
Hóa ra là chưa đến phần tả con cá sấu à?
Jan 20, 2018
Coi chừng bức tường
10 năm là quá đủ rồi!
Jan 13, 2018